Praca nad przedmiotami typu Boulle czy Napoleon III to przede wszystkim odtworzenie brakujących elementów występującej na danym przedmiocie apliki ( zazwyczaj wykonanej z mosiądzu, misternie wyciętegeo wzoru). Znajomość programów wektorowych zdecydowanie ułatwia cały proces i pozwala na rozszerzenie całości działań renowatorskich. Rekonstrukcja bądź projektowananie nowych aplik dla markieterii jest jedną z najważniejszych działań pracowni.